PPC Robot: co vyzkoušet po zapnutí nástroje

PPC specialista má dnes mnoho možností, jak získat automatizovaně data z Google Ads. Bohužel skripty, doplňky založené na App skriptu a další metody mají mnohá omezení. Navíc ne všichni PPCčkaři rádi editují zdrojový kód. PPC Robot všechny tyto nedostatky eliminuje a přináší následující výhody:

 • Nástroj pracuje nativně s Google Ads API a Sklik API a nemá žádné limity na jejich zpracování. Nedělají mu proto problém ani opravdu velké účty, u kterých se bude hodit i export do Excelu.
 • PPC Robot není jen o základním napojení jednotlivých reklamních systémů, ale přináší rozšíření možnosti reportování díky vlastním funkcím - například různá časová období v rámci reportu, grafy v buňce pro sledování trendů nebo filtrace dle PNO. Celkově se jedná o více než 100 užitečných metrik navíc.
 • Nástroj podporuje hromadné nasazení a editaci reportů, proto už nemusíte stejné skripty nasazovat manuálně pro každý účet stále dokola. Díky tomu můžete na pár kliknutí mít Váš oblíbený custom report na stovkách účtů.
 • Reporty lze spouštět manuálně, nebo nastavit jejich automatické spouštění v definovaných intervalech.
 • Chytré notifikační centrum Vás upozorní v případě problému.

V tomto článku si projdeme:

Obecné nastavení nástroje po přihlášení

Notifikace na e-mail

V prvním kroku se podíváme na základní nastavení nástroje. Podíváme se, jak si nastavit e-mailové notifikace, přidat účty a nastavit jim rozpočet.

V sekci “Settings > Notifications” je možné nastavit pravidelné denní notifikace. Nástroj seskupí upozornění a v denní frekvenci je zašle na Vámi definovaný e-mail. Je možné si vybrat, jaké typy notifikací chcete dostávat, například si nechat posílat pouze chyby z URL checkeru. Všechny notifikace samozřejmě vidíte i v rozhraní Robota.

Přidání Sklik účtu

V sekci “Accounts > Add Account” je možné přidat Sklik účet pomocí Sklik API klíčem, který naleznete v nastavení Vašeho Skliku. Díky tomu můžete pak používat dostupné Sklik reporty pro všechny Vaše Sklik účty.

Nastavení rozpočtu a cíle účtů

V první fázi také doporučujeme nastavit typ účtu, výkonnostní cíle a rozpočty pro jednotlivé účty.

Nastavení je k dispozici v sekci  “Accounts” po vybrání Vašeho přihlašovacího účtu.

V rámci účtu je možné nastavit:

 • Monthly budget (ovlivňuje metriku predicted cost a barví se v MCC reportu)
 • Type
  • E-commerce Website (Robot řeší metriky PNO / ROAS)
  • Regular Website (Robot řeší metriku CPA)

Robot díky tomu automaticky použije toto nastavení v reportech, například v Managed Accounts reportu zabarví automaticky PNO metriky podle cíle účtu.

Jaké reporty nastavit po přihlášení do nástroje

Dalším krokem by mělo být nastavení jednotlivých reportů.

URL checker

URL checker jsme přidali jako první report, protože jde o základní kontrolu pro každého PPC specialistu. Inzerce na chybové stránky, přesměrování a serverové chyby potkala bohužel každého z nás a URL checker je vynikající nástroj, jak takové chyby včas odhalit.

URL checker je v nástroji připravený pro Google Ads a Seznam Sklik.

Jak report funguje

Nalezení chybových stránek

PPC Robot načte všechny URL adresy v účtu, ať jsou kdekoliv (reklamy, klíčová slova, rozšíření). Zkontroluje odezvu všech unikátních URL.

Jakmile zkontroluje všechny URL adresy ve Vašem reklamním účtu, mohou nastat tyto situace:

 • Všechny URL adresy jsou v pořádku a nástroj Vás nebude notifikovat.
 • Některá URL adresa hlásí chybu (404, 503 atd.) a nástroj Vám přehledně zobrazí, kde se problém nachází (sestava / kampaň a typ entity).

Počítáme s tím, že URL checker pustíte na desítky účtů zároveň. Cílem je tedy notifikovat pouze v případě chyby.

Odhalení přesměrování vedoucích na 404, případně zahození parametrů

PPC specialisté často nepovažují přesměrování typu 301 za problém. Pokud je server webu, na který inzerujete, nastaven správně, není to vážný problém, který by byl potřeba přednostně řešit.

Bohužel se ale často stává, že server správně nastavený není. Kvůli tomu může dojít u 301/302 URL adres ke dvěma nejběžnějším situacím:

 • Jakmile si Google / Seznam do URL adresy přidá utm parametry, případně Google Click ID (gclid), server nepozná URL adresu a zavede zákazníka na 404. Pokud adresu ručně vyzkoušíte bez přidaných URL parametrů, bude se tvářit jako funkční, chyba zůstane neodhalena a vy ve skutečnosti inzerujete na nefunkční adresu.
 • Váš server po přesměrování odstraní utm a gclid parametry. Kvůli tomu Vám nebudou sedět obchodní data v Google Analytics a pravděpodobně ani v Skliku a Google Ads. Návštěvy z reklamních systémů neměříte tedy správně.

Na tuto chybu nejsou náchylné jen stránky s přesměrováním, ale lze se s ní setkat i na běžných stránkách s 200.

PPC Robot testuje všechny URL adresy, jestli po přidání parametrů nekončí inzerent na 404, případně zda-li server neodstraňuje parametry pro správné měření. V případě chyby se vše dozvíte v rámci notifikací a v reportu.

Report přesměrovaných URL

Kromě výše popsaného nástroj zobrazuje tabulku přesměrovných URL a jejich cílových URL. Díky tomu si můžete hromadně přes Google Ads editor přesměrované URL upravit.

Jak report nastavím

V základním nastavení není většinou nutné nic upravovat. Můžete se však rozhodnout, zda:

 • Chcete do reportu zahrnout i pozastavené reklamy a klíčová slova - v základu vypnuto.
 • Chcete vidět v reportu přesměrované URL - v základu zapnuto.
 • Chcete kontrolovat, zda jsou finální URL na HTTPS - v základu vypnuto, ale pokud máte web na HTTPS, tak si tuto možnost určitě zapněte.

Pokročilé volby jsou určené především pro různé speciální situace. V dalším kroku pouze hromadně  označíte účty, které chcete kontrolovat a jak často (doporučujeme nastavit automatické spuštění 1x denně) a vše je hotovo. Je vhodné si první běh URL checkeru ohlídat ručně pro případné doladění parametrů. U větších webů může běh reportu trvat velmi dlouho, stránku s běžícím reportem však můžete bez obav zavřít a vrátit se k ní později.

Vzor a šablona reportu

Nastavení URL checker je snadné, přesto si níže můžete stáhnout doporučené konfigurace.

Doporučujeme URL Checker používat pravidelně pro všechny spravované účty.

Podrobnému nastavení URL checkeru se věnuje samostatný článek.

Managed Accounts Report (Clients/MCC reporting)

Každý PPC specialista by měl denně kontrolovat výkon svých účtů. S větším počtem účtů však náročnost tohoto úkonu dramaticky stoupá. Managed Accounts report proto nabízí možnost reportovat na jednom listu výkon všech Vašich účtů. Můžete tak snadno každé ráno zkontrolovat výkyvy, včerejší výkon, meziroční porovnání, trend PNO za posledních pár týdnů a mnoho dalších  metrik. Robot má v sobě přes 100 vlastních metrik, díky nimž tak můžete vidět vedle sebe třeba PNO za různá časová období nebo jeho vývoj v grafu, ačkoliv tyto metriky nejsou dostupné přímo v API jednotlivých reklamních systémů.

Managed Accounts report je dostupný pro Google Ads i Seznam Sklik. Reporty pro oba systémy jsou si velmi podobné, jsou zde však drobné rozdíly podle toho, co dané API nabízí, například Sklik nabízí stav kreditu v účtu.

Jak report funguje

Výběr metrik, které chcete vidět

V základním nastavení je vybráno několik nejpoužívanějších metrik. Doporučujeme nastavení přizpůsobit podle toho, zda je klientem e-shop, nebo běžný web. Ideální je proto si udělat 2 Managed account reporty podle typu a každý dále pro Google Ads a pro Seznam Sklik. Máte na výběr široké spektrum metrik, které se Vám mohou hodit, jelikož každý typ businessu má své potřeby.

Podmíněné formátování a notifikace

Pro přehlednost výsledného reportu je vhodné si nastavit podmíněné formátování na sloupce, které jsou pro vás nejdůležitější. Nastavíte tak barevné zvýraznění určitých hodnot v rámci reportu. Pokud máte v Accounts Settings nastavený cíl klienta, metriky jako CPA nebo PNO se Vám formátují automaticky. Ostatní je možné si nastavit ručně - například v případě, že Cost Yesterday = 0, chceme aby hodnota byla červená. Nebo když máme meziročně méně obratu, aby hodnoty byly červené a naopak.

Pokud nějaká hodnota vybočí z požadovaného rozsahu, chceme se o tom dozvědět. Proto je v reportu možné nastavit si vlastní notifikace, které obdržíte e-mailem a uvidíte je v notifikačním centru Robota.

Můžeme například nastavit notifikaci, když Cena za včerejší den je menší než 1. PPC Robot pak tuto skutečnost dá vědět v rámci notifikačního centra a pokud je nastaveno zasílání denního souhrnu, přijde i do e-mailu.

Nastavení cílů a rozpočtu účtů

MCC report využívá pro barevné formátování cíl a typ účtu, který je možné nastavit v sekci “Accounts”. Je možné nastavit měsíční budget, se kterým bude počítat metrika predicted cost, která odhaduje náklady na konci měsíce. Dále typ účtu (Website, E-commerce Website), podle které nástroj bere v potaz buď cenu konverze (CPA), a nebo PNO, případně Hodnotu konverzí / cenu.

Výběr účtů

V posledním kroku se již pouze nastaví, na jaké účty report nasadit. Můžete zvolit konkrétní výběr účtů, nebo použít štítky v Google Ads (v Skliku tato funkcionalita bohužel není).

Vzor a šablona reportu

Shopping audit report

Vzor reportu k nahlednutí

Jak report funguje

Pokud používáte shopping kampaně v Google Ads, pomůže vám tento report je prozkoumat z různých úhlů pohledu bez ohledu na strukturu kampaní. Můžete pomocí něj dokonce i sledovat výkon Smart Shopping kampaní.

V tomto reportu PPC Robot přes Google Ads API stahuje výkon ID produktů za Vámi zvolené období. Díky tomu například jednoduše můžete:

 • Najít svoje TOP produkty v shoppingu a jejich trend. Jednoduše tak například detekujete, zda se nějaký produkt nepřestal zobrazovat nebo prodávat.
 • Porovnat produktové kategorie a detekovat ty, které fungují lépe, či hůře a to včetně trendu v čase.
 • Porovnat výkon jednotlivých značek produktů.

Jak report nastavím

Nastavení je velmi jednoduché. Stačí pouze zvolit časové období a vybrat účty, na které chcete report nasadit.

Celkově report dává ucelený přehled o trendech produktů v shoppingu, odhaluje problémy a pomáhá Vám navrhnout správnou strukturu kampaní bez ohledu na to, jaký typ optimalizace zvolíte.

Custom reporting

Custom reporting Vám umožňuje vytvářet vlastní přehledy pro Google Ads a Seznam Sklik, které odpovídají Vašemu workflow. V nástroji je možné reportovat všechny zásadní části obou reklamních systémů a navíc i naše vlastní metriky (meziroční porovnání, grafy v buňce, QS na úrovni kampaně / sestavy apod.).

Hromadné nasazení a editace

Stejně jako u většiny dalších reportů v PPC Robotovi, lze i Custom report hromadně nasadit a editovat na více účtech. To je hlavní výhoda oproti běžně používaným skriptům.

Pokud jste Custom report nasadili na stovky účtů, nemusíte se bát, že by následná editace byla komplikovaná. Při editaci si totiž můžete zvolit, zda úpravy nasadíte pouze na právě upravovaný reportu, použijete jej hromadně na všechny reporty, se kterými byl původně vytvořen, a nebo si vyberete pouze část účtů.

U custom reportů podporujeme oba reklamní systémy. Projdeme si zvlášť Seznam Sklik a Google Ads, protože každý má svá specifika.

Seznam Sklik custom reporting

Hlavní výhody:

 • PPC Robot zvládne i opravdu velké reporty dotazů. 500 000 řádků za poslední rok není s exportem do Excelu žádný problém.
 • Reporty lze tvořit na na všech základních úrovních, které Sklik API podporuje: účet, kampaň, sestavu, klíčová slova, reklamy, dotazy, produktové skupiny.
 • Nad možnosti Sklik API jsme přidali více než 100 našich metrik (grafy v buňce s trendy, různé časové období pro metriky vedle sebe, meziměsíční a meziroční porovnání metrik).

Custom  report Account overview

Uvedený příklad dává PPC specialistovi představu o trendech a výkonu účtu na různých úrovních. K tomu nám pomohou grafy v buňkách (Cost sparkline 12 weeks a to samé pro konverze), meziroční rozdíl v PNO a konverzích. Pojďme se podívat na využití tohoto reportu v praxi:

 • Díky meziročnímu porovnání PNO a konverzí lze snadno najít zhoršující se kampaně / sestavy.
 • Graf v buňce na PNO a náklady mi barevně ukazuje trend.
 • List “KW 90” mi ukazuje porovnání zobrazení slov meziročně. Totéž je možné udělat pro vyhledávací dotazy a lehce najít největší propady. Můžete si také udělat speciální list s dotazy seřazenými podle největšího propadu, nebo si doplnit vlastní filtry.

Podmíněné formátování

Při vytváření reportu je možné podmíněné formátovat na základě určité podmínky, nebo použít gradient. To vám pomůže se v reportu snáze orientovat. Nastavené formátování bude použito i při exportu do Microsoft Excelu a nebudete jej muset vytvářet ručně. V rámci exportu umí Robot i ukotvit příčky tabulky.

Notifikace

Vámi zvolená pravidla můžete použít nejen na podmíněné formátování, ale i v notifikacích a nechat se tak automaticky upozornit, když nějaká hodnota vybočí z definových mezí.

V ukázkovém reportu na listu “Kampaně 90 dnů” můžete vidět 2 podmínky pro notifikace. Jedna se aktivuje v případě, že zobrazení kampaně za včerejší den = 0 a zároveň konverze u kampaně za 7 dnů > 1. Notifikace vám tak přijde v případě problému v kampani - například zamítnuté inzeráty nebo nefunkční PLA.

Druhá notifikace se aktivuje, pokud cena > 1000 a PNO (za 90 dnů v tomto případě) < 10 % a zároveň je PNO tento měsíce horší než 10 %. Dražší kampaně s horším trendem PNO jsou tak rychle odhaleny.

Pokud máte nastavené e-mailové upozornění, přijde vám upozornění na e-mail. Všechny notifikace samozřejmě vždy uvidíte i v notifikačním centru PPC Robota.

U reportů v rozhraní na první pohled vidíte, zda u nich byl nějaký "warning" - upozornění nebo chyba. Podle sloupce s touto informací lze filtrovat a podle počtu problémů i řadit.

Pokud si u svých účtů nastavíte zásadní notifikace na trendy, propady a příležitosti na více úrovních, jednoduše vyřešíte rychlou kontrolu účtů.

Google Ads custom reporting

Možnosti Google Ads API jsou v případě custom reportingu širší a oproti Skliku se odlišují především v těchto bodech:

 • Je možné si vytáhnout skóre kvality a jeho složky jako číslo na úrovni kampaně, sestavy a klíčového slova.
 • Dopočítáváme metriky “Lost Conversions”, “Lost Impressions” a “Lost Clicks”. Díky tomu je možné rychle najít kampaně s největším potenciálem.
 • Je možné zaškrtnout volbu “Include rows with zero impressions” pro pokročilejší notifikace a reporty.

Při přípravě custom reportů v Google Ads využijete především následující "Report Types":

 • Account performance - je možné reportovat časový trend účtů z různých pohledů.
 • Campaign performance - reporty na úrovni kampaně, vhodné hlavně pro hlídání a hledání trendů.
 • Ad Group performance - reporty na úrovni reklamní sestavy, mohou sloužit pro hledání příležitostí a trendů.
 • Keyword performance - report klíčových slov.
 • Search query performance - report vyhledávacích dotazů.
 • Product partition performance - report produktových skupin shoppingu.
 • Shopping performance - reportuje shopping historický výkon bez ohledu na Vaši strukturu. Je na něm postaven i náš Shopping report.
 • Keywordless Ads performance - DSA report.

Souhrn - jak začít s PPC Robotem

Nejdříve doporučujeme nastavit si notifikace na e-mail, přidat Sklik účet a u jednotlivých accountů nastavit jejich rozpočet, typ webu a cíle (CPA/ROAS).

Poté je vhodné si nastavit základní reporty, mezi které patří především URL Checker a Managed Account Report. První běh URL checkeru je vhodné spustit ručně a případně doladit parametry podle cílového webu, poté již URL checkerem kontrolujte pravidelně všechny účty automaticky. Managed Account Reporty je vhodné mít 4 - vždy podle toho, zda se jedná o e-shop, nebo běžný web v kombinaci pro obě reklamní sítě.

Další typy reportů nastavte především podle vašich potřeb. Pokud používáte shopping kampaně, určitě vyzkoušejte náš Shopping audit report. Pokud vás zajímají nějaké konkrétní údaje, které v připravených reportech dostupné nejsou, stoprocentě je naleznete za pomoci Custom reportů.

Líbí se ti PPC Robot? Nebuď hamoun a poděl se s přáteli!

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš na měsíc vyzkoušet trial verzi zdarma.
Poradíme vám
© 2020 PPC-Robot.net
Made with ❤️ Lynt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram