URL Checker - podrobné nastavení

Jednou z velmi užitečných funkcí PPC Robota jsou URL Checkery pro Google Ads i s Sklik. Tento report jednoduše projde URL adresy v inzerátech, klíčových slovech a rozšířeních a zkontroluje, zda je cílové stránky existují, nejsou někam přesměrované nebo nevrací chybu.

Inzerování na nefunkční stránky je zásadním problémem, který především u větších webů může vzniknout velmi jednoduše. Návštěvník přijde na nefunkční nebo neexistující stránku a vy za to navíc ještě zaplatíte. Každý PPCčkař, by proto měl cílovým URL adresám věnovat patřičnou pozornost.

Zkontrolovat tisíce stránek není úplně jednoduché a může mít dopady na funkčnost kontrolovaného webu. Pojďme se proto společně podívat, jak vám PPC Robot s touto činností pomůže, jaké triky používá, a jak ho správně nastavit právě pro váš web.

Základní nastavení reportu

V základním nastavení naleznete několik voleb a jsou převybrány užitečné funkcionality.

Include Paused Ads and Keywords

Aby PPC Robot nadměrně nenamáhal kontrolovaný web, provádí nejprve optimalizaci seznamu adres ke kontrole.

 • Bere v poraz pouze odkazy z běžících inzerátů a klíčových slov. Pokud vás zajímají i ty zapausované, můžete si je právě v tímto nastavením do reportu zahrnout.
 • Vybere pouze ty odkazy, na kterých byla za posledních 30 dní minimálně jedna imprese. Právě touto funkcionalitou dochází k výraznému snížení nároků URL Checkeru na kontrolovaný web (předevšímu generovaných kampaní). Později v pokročilém nastavení si můžete upravit i toto chování.
 • Odstraní duplicity - každou unikátní URL adresu kontrolujeme pouze jednou. Pokud tedy máte na jednu stránku například odkaz z několika inzerátů a současně ze sitelinku, URL Checker provede pouze jeden dotaz na cílový web.

Kontrola zapausovaných adres se hodí především pro případy, kdy chcete kontrolovat i automaticky spouštěné kampaně, které v době běhu URL Checkeru nemusí být aktivní.

Check that the website works with Auto-Tagging Parameters

Toto nastavení řeší jednu ze záludností práce s URL adresami v reklamních systémech a jejich zpracováním na cílovém webu. Aby analytika poznala, že návštěva pochází z reklamního systému, je potřeba ji označkovat. To se typicky dělá přidáním parametrů do adresy - buď pomocí autotaggingu v Google Ads (přidává ?gclid=...), nebo přidáním UTM parametrů (ať už ručně, nebo třeba automatickým tagováním v Skliku). Adresa, na kterou se návštěvník z inzerátu dostane, se tak o tyto parametry liší od té, kterou jste do inzerátu zadali. To ve většině případů není žádný problém, ale už jsme se setkali s nezanedbatelným počtem webů, kde toto chování vedlo k velkým problémům. Různá přesměrování jsou typicky k chybám nejnáchylnější a tak bychom se jim měli pokud možno v kampaních vyvarovat. Problém se však může objevit i na URL bez přesměrování - například, když se web snaží o přehnanou canonizaci a odstraňuje neznámé parametry - a je proto vždy vhodné otestovat, jak cílový web s parametry z reklamních systémů nakládá. Další informace v dokumentaci Google.

Chybné zpracování autotagging parametrů je zásadní technický problém, který dosud nikdo příliš neřešil. S PPC Robotem získáte tuto unikátní funkcionalitu na pár kliknutí a navíc plně automatizovanou.

Příklad: Inzerujeme na https://www.ppc-robot.net, v inzerátu jsme však omylem zadali jen http://ppc-robot.net - Google Ads do adresy přidá svůj parametr, návštěvník tak kliká na odkaz http://ppc-robot.net/?gclid=ABC. Nyní může nastat několik scénářů:

 • Web správně návštěvníka přesměruje na https://www.ppc-robot.net/?gclid=ABC - vše je pořádku, spustí se konverzní Google Ads skripty a Google Analytics správně započítá návštěvu z PPC kampaně.
 • Web provede přesměrování (může být i několikanásobné - nejprve na doménu s www a následně na HTTPS), ale během něj se ztratí gclid/UTM parametr, výsledkem tedy bude jen https://www.ppc-robot.net/ - v tomto případě sice kampaň svůj účel splnila, ale my se to již nedozvíme, protože analytika není bez daného parametru schopna návštěvu správně zařadit - PPC Robot vás na tento problém upozorní hláškou "Auto-Tagging Parameter Removed"
 • Web stránku s parametrem nerozpozná a vrátí chybu (nejčastěji 404) - toto je ta nejhorší možnost, kdy kampaň svůj účel nesplnila a my jsme zbytečně přišli o peníze.

PPC Robot proto při testech může simulovat odkazy z reklamního systému a vyhodnocovat, jak s nimi cílový web nakládá. Jak s parametry nakládá váš web si můžete vyzkoušet v našem online testeru.

Poznámka: Při tomto testu můžete narazit na pomalejší odezvu webových stránek, protože kontrolované URL jsou unikátní a tak často nebudou v cache - je to však běžné chování se kterým se setkají i vaši návštěvníci z PPC kampaní. Je proto dobré sledovat výkon webu i s unikátními parametry v adrese.

Include Redirects in the Report

Jak jsme již naznačovali v předchozích odstavcích, přesměrování mohou být zdrojem rozličných problémů a tak je vhodné se jim pokud možno vyvarovat.

Pokud necháte tuto volbu zapnutou, PPC Robot vám připraví listy s přehledem a detaily jednotlivých přesměrování, abyste se mohli sami rozhodnout, jak s tím naložit.

Setkáte se zde se 2 typy přesměrování:

 • 301 Moved Permanently - trvalé přesměrování, prohlížeč návštěvníka si v tomto případě zapamatuje novou cílovou adresu a starou již nenavštěvuje. U těchto adres je většinou vhodné z kampaní inzerovat na výslednou adresu. Pokud se jich objeví najednou větší počet, je vhodné se zákazníkem zkonzultovat, zda nedělá nějaké větší úpravy na webu.
 • 302 Moved Temporary - dočasné přesměrování, využívá se především pro různé dočasné úpravy, prohlížeč návštěvníka v tomto případě vždy kontroluje i starou adresu, zda je přesměrování stále platné. Pokud je těchto přesměrování více, je vhodné to konzultovat se zákazníkem, zda například nedělá úpravy webu, spouští nové akce, nebo zda se nejedná o chybu.

Pozornost si určitě zaslouží i kontrola detailů jednotlivých přesměrování, zda náhodou některá z nich neuváženě nevedou na hlavní stránku webu. URL hlavní stránky může mít několik různých podob (například dle lokalizace) a tak doporučujeme k této kontrole přistupovat individuálně pro každý web.

Funkci auditu redirectů doporučujeme vypínat pouze v případě, že pro ně máte pádný důvod a máte jich na webu opravdu velké množství - v tom případě by se výsledky nemusely vejít do limitů reportu v Google Sheets.

Check that Final URLs are on a secured protocol (HTTPS)

Díky této jednoduché kontrole se dozvíte, zda všechny cílové URL adresy (i po redirectu) jsou na zabezpečeném protokolu HTTPS a odpovídají tak dnešnímu standardu.

Pokud PPC Robot narazí na adresu, která používá nezabezpečený protokol HTTP upozorní vás na to hláškou "Not Secure (HTTP)", pokud cílová HTTP adresa vznikla během přesměrování, tak "Redirect URL Not Secure (HTTP)".

Nastavení výkonu crawleru

Další částí nastavení jsou hodnoty pro samotný crawler, které ovlivňují rychlost zpracování a náročnost pro cílový web.

Můžete nastavit 2 hodnoty:

 • Počet simultánních spojení - kolik adres se v jeden moment současně kontroluje.
 • Timeout - jak dlouho se má čekat na odezvu webu

Vhodné nastavení je závislé především na výkonu webu. Výchozí nastavení by však mělo ve většině případů fungovat správně.

Příliš vysoká hodnota simultánních spojení může v shodit cílový web a velké počty dotazů také často neuniknou správcům serverů, kteří kvůli tomu mohou PPC Robota začít blokovat.

Pokud v reportu vídáte stavové kódy 503/504/408, web kontrolu nezvládá a doporučujeme hodnotu simultánních spojení snížit. Pokud PPC Robot detekuje během testu zvýšený počet běhových chyb snaží se test automaticky zpomalit, aby snížil nápor na testovaný web.

Druhým problémem může být pomalu odpovídající web, kdy nestačí odpovědět do nastaveného timeoutu. V tom případě můžete zkusit nastavit timeout na vyšší hodnotu. Můžete také zkusit vypnout kontrolu autotagging parametrů.

Ve všech případech však platí, že pokud je potřeba upravovat toto nastavení URL Checkeru, aby kontrola správně procházela, ukazuje to na technické problémy kontrolovaného webu. V tom případě je vhodné konzultovat výkon webu s majitelem stránek, protože na podobné problémy budou narážet i běžní návštěvníci.

Pokročilá nastavení

Jak bylo zmíněno výše, URL Checker PPC Robota obsahuje několik funkcí pro optimalizaci jeho práce. V pokročilém nastavení si toto chování můžete sami upravit. Změnu nastavení však doporučujeme jen pro řešení problémů a když víte, co děláte.

Hide PPC Robot in the User Agent

V základu je URL Checker PPC Robota slušný a kontrolovanému webu se identifikuje jako robot (pomocí identifikace prohlížeče - user-agent). Díky tomu mohou jeho činnost správci serveru jednoduše detekovat a určit zdroj požadavků, které na jejich server přicházejí. PPC Robot se aktuálně identifikuje následujícím řetězcem:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 (compatible; PPCRobot/1.0; +https://ppc-robot.net/)

Jak si můžete všimnout, identifikace obsahuje řetězec "bot", na který mohou být citlivé některé ochrany a v některých případech tak může dojít k automatické blokaci.

Pro případ, že by se tak stalo, můžete aktivovat tuto volbu, skrýt název nástroje a předstírat, že se jedná o běžný prohlížeč návštěvníka. Mějte na paměti, že tak zkomplikujete práci správcům serverů a může se stát, že zablokují IP, ze kterých PPC Robot testy provádí. Toto nastavení byste tak neměli měnit bez konzultace s nimi.

Use GET requests instead of HEAD

Pro optimalizaci datových přenosů používá v základu PPC Robot HTTP místo běžné, návštěvníky používané, HTTP metody GET metodu HEAD. Rozdíl je v tom, že při použití této metody server vrátí pouze základní informace o testované stránce - stavový kód a hlavičky, ale už neposílá samotná data webu. Šetří se tak podstatná část přenášených dat a zrychluje se kontrola. Správně nastavený server přistupuje k oběma metodám stejně a rozdíl je pouze v tom, jaká data vrátí. Pro účely kontroly je tak metoda HEAD dostatečná.

Může se stát, že některé servery budou mít metodu HEAD zakázanou, nebo nebudou vracet správná data. Může se to projevit například tak, že všechna testovaná URL budou vykazovat chybu 403.

Pokud se tak stane, doporučujeme situaci řešit nejprve se správcem serveru a požádat ho o povolení této metody. Alternativně můžete použít právě toto nastavení a PPC Robot použije metodu GET. Počítejte však, že se tím znatelně zvýší nároky na testovaný server a jeho datovou konektivitu.

Include Ads, Keywords and Sitelinks with no impressions

Jak už jsme popisovali výše, tak jedna ze zásadních optimalizací chodu URL Checkeru je to, že kontroluje pouze ty inzeráty/klíčová slova/sitelinky, na které byla za posledních 30 dní zaznamenána alespoň jedna imprese. Pokud chcete zkontrolovat opravdu všechny URL adresy v celém účtu, můžete použít toto nastavení.

Na mnoha účtech však může dojít k několikanásobnému zvýšení počtu kontrolovaných adres, prodloužení doby běhu reportu a samozřejmě znatelné zvýšení nároků na testovaný server a s tím spojenou vyšší pravděpodobnost blokace ze strany správce serveru.

Pokud přeci jen chcete provádět tento typ kontroly, doporučujeme jej používat spíše pro namátkovou ruční kontrolu.

Jak číst v URL Checker reportu

Po kontrole vašeho účtu vygeneruje PPC Robot tabulku, která má v případě, že máte nastavenu kontrolu přesměrování, 4 listy.

Listy URL Checker reportu

Rychlý přehled chyb 4xx a 5xx naleznete na listu Errors - Overview a detailnější informace o tom, na jakých místech v účtu se vyskytují pak na Errors - Details. Detekovaná 3xx přesměrování pak na Redirects - Overview a konkrétní detaily pak na Redirects - Details.

Ukázka problémů detekovaných URL Checkerem: Errors - Overview

Na ukázce můžeme na listu Errors - Overview vidět následující běžné problémy:

 • řádek 3: Inzerujeme na neexistující stránku ze 2 sitelinků.
 • řádek 4: Systém webových stránek nám odstraňuje tagovací parametry a máme tak zkreslená čísla v analytice. Problém se týká 4 inzerátů. Je třeba to řešit se správcem webu.
 • řádek 5: Při testování nestačila 1 URL odpovědět (je obsažena v 1 inzerátu a v 1 sitelinku) v nastavením intervalu - je třeba zapracovat na rychlosti webu, nebo zvýšit timeout crawlera.
 • řádek 6: Při testování se nám 3 URL adresy vrátily chybu 503, což značí, že byl server přetížen. Opět je vhodné zapracovat na výkonu webu, nebo snížit počet simultánních připojení v nastavenu crawlera.

Na tomto listu jsme tak získali rychlý přehled jaké problémy se na webu vyskytují. Na listu Errors - Details, pak můžeme prozkoumat konkrétní místa, kde se chyby objevily.

Detaily nalezených URL adres s problémy

Pro každou problematickou URL můžeme opět vidět typ chyby a také to, kde se v účtu přesně nalézá a náhled. Pokud se špatná URL objevila na více místech, vidíme jejich seznam - například URL na řádku 3 se vyskytuje jak v inzerátu, tak v sitelinku (řádek 4).

Praktické stejné informace jako naleznete v listech s přehledem přesměrování. Zde je navíc sloupec Redirect Location, který ukazuje finální stránku, kam je původní odkaz nakonec přesměrován. V kampaních je vhodné používat pouze až finální URL adresy.

Přehled nalezených přesměrování - najdeme zde informace o původní a finální adrese

Pro nalezení těchto adres v účtu nám pomůže poslední list Redirects - Details. Stejně jako v případě chyb zde vidíme konkrétní místa, kde byla nevhodná adresa použita, abychom je mohli jednoduše opravit.

Detaily nalezených přesměrování a jejich umístění v účtu

Cílem práce s URL Checker reportem je eliminovat co nejvíce nalezených problémů. Jak se postavit k různým typům chyb naleznete hned v další části tohoto článku.

Souhrn a postup řešení běžných problémů

URL Checker využijete pro detekci stránek, které již neexistují, získáte kontrolu nad přesměrováními, otestujete, zda webové stránky správně nakládají s parametry v URL adresách a zda všechny cílové stránky využívají zabezpečený protokol HTTPS.

Kontrola velkého množství URL adres může být velmi náročná pro server, kde cílové URL běží, proto PPC Robot používá několik optimalizací, které tento proces zjednodušují (ale většinu z nich můžete ovlivnit nastavením vašeho reportu):

 • kontroluje pouze unikátní URL,
 • kontroluje pouze aktivní inzeráty, klíčová slova a sitelinky,
 • kontroluje inzeráty, klíčová slova a sitelinky, které v posledních 30 dnech měli alespoň jednu impresi,
 • při kontrole používá datově úspornou HTTP metodu HEAD,
 • pokud detekuje větší počet běhových chyb, snižuje rychlost testování

Přehled běžných stavových kódů, které kontrolovaná stránka může vrátit:

 • 200 OK - úspěšný požadavek, vše je v pořádku (není v reportu vypisován),
 • 301 Moved Permanently - trvalé přesměrování, měli byste inzerovat na cílovou adresu,
 • 302 Found - dočasné přesměrování, je vhodné zjistit proč jsou použita a zda to není chyba,
 • 401 Unauthorized - vrací výzvu k zadání jména a hesla, může to být chyba, nebo blokace PPC Robota - zkuste URL navštívit ručně,
 • 403 Forbidden - blokovaná adresa, může se jednat o blokaci PPC Robota, zkuste URL navštívit ručně, řešte výjimku se zákazníkem
 • 404 Not Found - neexistující adresa, URL byla zrušena, nebo máte překlep v URL adrese, je třeba ji opravit/vyloučit z inzerce,
 • 408 Request Timeout - pomalý/přetížený server, řešte výkon se zákazníkem, snižte počet simultánních připojení, nebo zvyšte timeout požadavků v nastavení reportu,
 • 500 Internal Server Error - chyba cílového serveru, zkontrolujte, zda web běží a řešte se zákazníkem
 • 502 Bad Gateway - chyba cílového serveru, zkontrolujte, zda web běží a řešte se zákazníkem
 • 503 Service Unavailable - ukazuje na přetížený server, nebo aktivní limitování počtu požadavků - řešte výkon/výjimku se zákazníkem, nebo snižte počet simultánních připojení v nastavení reportu
 • 504 Gateway Timeout - ukazuje na přetížený server - řešte výkon se zákazníkem, nebo snižte počet simultánních připojení v nastavení reportu

Přehled chybových hlášek, se kterými se můžete v URL Checkeru setkat:

 • Auto-Tagging Parameter Removed - cílový web (celý, nebo jen přesměrované odkazy) je chybně nastaven a neporadí si s automatickým značkováním/UTM parametry. Nefunguje vám správně vyhodnocování učinnosti reklam, je třeba to řešit se zákazníkem a opravit - více info v dokumentaci Google.
 • Not Secure (HTTP)/Redirect URL Not Secure (HTTP) - inzerujete na stránky, které nepoužívají zabezpečený protokol HTTPS - doporučte zákazníkovi tento protokol používat/otestovtat jeho správné nastavení. V kampaních nastavujte https:// variantu cílových stránek.
 • Certificate error - cílový server vrátil neplatný certifikát, zkuste cílovou URL navštívit ručně z prohlížeče, pokud prohlížeč hlásí neplatný certifikát, řešte to se zákazníkem. Pokud prohlížeč neukazuje problém, můžete zkusit provést SSL test a pokud je výsledek horší než "A", kontaktujte zákazníka. Pokud je výsledek A/A+, informujte nás prosím přes podporu.
 • Timeout while fetching URL - požadavek se nepodařilo vykonat ve stanoveném čase, cílový web má pravděpodobně problém s výkonem - je vhodné provést výkonnostní testování webu, případně zvýšit Connection Timeout v nastavení reportu. Tento problém může způsobit i blokace na cílovém serveru.
 • Redirect Loop - požadavek uvíznul ve smyčce přesměrování a přesměrovává stále sám na sebe - jedná se o chybu konfigrurace cílového serveru, kontaktujte zákazníka
 • Server disconnected during the connection/Error while connecting to the server - nastal problém s připojováním k cílovému serveru, spojení mohlo být aktivně blokováno, nebo jsou problémy s konektivitou - mohou být na straně zákazníka i na straně PPC Robota. Pokud jsou tímto dotčeny všechny testované URL, jedná se pravděpodobně o blokaci (kontaktujte zákazníka), pokud se tak děje namátkově a dlouhodobě, zkuste informovat zákazníka, případně to probrat s naší podporou.
 • Invalid/Malformed response retrieved - došlo k poškození dat během komunikace s cílovým serverem, pravděpodobně je problém s konektivitou cílového serveru - zkuste kontaktovat správce serveru zákazníka.

Pravidelnou kontrolou inzerovaných URL adres se vyhnete mnoha zásadním problémům při správě větších účtů. Ještě náš pokročilý URL Checker nepoužíváte? Zkuste si Trial PPC Robota!

Vyzkoušet PPC Robota!

Líbí se ti PPC Robot? Nebuď hamoun a poděl se s přáteli!

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš na měsíc vyzkoušet trial verzi zdarma.
Poradíme vám
© 2020 PPC-Robot.net
Made with ❤️ Lynt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram